ogrzewanie

Systemy ogrzewania rynien

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być zainstalowane na niemal wszystkich rodzajach dachów, gdzie skutecznie likwidują nagromadzony śnieg i lód. Zapewniają drożność systemów rynnowych oraz zapobiegają uszkodzeniom konstrukcji dachowej i fasad budynków spowodowanych przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Ogrzewanie rynien i rur spustowych zapobiega ich uszkodzeniu przez zamarzającą wodę oraz zapewnia skuteczne odwodnienie powierzchni dachu. System przeciwoblodzeniowego zabezpieczania rynien i rur spustowych oraz powierzchni dachów składa się z kabli grzejnych lub kabli samoregulujących oraz termostatów. Systemem steruje prosty termostat z czujnikiem temperatury lub sterownik mikroprocesorowy współpracujący z zestawem czujników temperatury i wilgoci. Tak wyposażony system może automatycznie dostosować się do aktualnych warunków atmosferycznych, załączając i wyłączając kable grzejne zawsze w optymalnych momentach.

Przeciwoblodzeniowe systemy mogą być stosowane również do zapewnienia drożności rynien dachowych skrajnych i wewnętrznych na dachach wielospadowych oraz rur spustowych. Zastosowanie systemu zapewnia pełną kontrolę spływu wody z powierzchni dachów. W przypadku dachów o dużym nachyleniu płaszczyzn stosowane są zwykle progi zapobiegające zsuwaniu się dużych płatów śniegu. Należy wówczas zastosować ogrzewanie dolnej powierzchni dachu, przyspieszając topnienie śniegu i ułatwiając odprowadzanie powstałej wody.

ZALETY SYSTEMU

  • Pełna drożność rynien i rur spustowych
  • Kontrolowany spływ wody z powierzchni dachu
  • Brak nawisów lodowych i zalegania śniegu
  • Eliminacja kosztów naprawy instalacji rynnowych i fasad budynków
  • Eliminacja obciążenia rynien i rur spustowych przez zalegający śnieg lub lód
  • Zapobieganie przyczynom, a nie skutkom oblodzenia i zalegania śniegu