Badanie instalacji Elektrycznej - Gdańsk, Sopot, Gdynia

Pomiary elektryczne – Gdynia, Gdańsk, Sopot

Regularne wykonywanie badań instalacji elektrycznej to nie tylko kwestia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom obiektu oraz ochrony dobytku, ale również obowiązek wynikający z przepisów prawa. Stosowne testy są także wymagane przed oddaniem do użytku budynku. Badania pozwalają zyskać pewność, że instalacja elektryczna w obiekcie jest w pełni sprawna, a przez to bezpieczna i niezawodna. Służą też przedłużeniu okresu eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych.

Wszelkie pomiary ochronne powinny zostać przeprowadzone przez specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Tylko wtedy można w pełni zaufać wynikom pomiarów, a także mieć pewność, że zostaną one uwzględnione przez stosowne instytucje. Niezbędne doświadczenie i wiedza są ponadto kluczowe ze względów bezpieczeństwa. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług firmy El-Instal Jacek Uznański.

El-Instal Jacek Uznański świadczy również usługi okresowych badań natężenia oświetlenia stanowisk pracy, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach.

badanie instalacji elektrycznej

Kompleksowe pomiary elektryczne – Gdańsk i Trójmiasto

Wykonujemy przeglądy elektryczne, badania wstępne i badania okresowe w Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz okolicznych miejscowościach. Nasi dobrze wykwalifikowani specjaliści mają niezbędne uprawnienia poświadczające prawo do przeprowadzania pomiarów elektrycznych. Dysponują przy tym profesjonalnym sprzętem i narzędziami, dzięki którym badania instalacji i urządzeń elektrycznych są realizowane w pełni sprawnie i fachowo. Wykonujemy pomiary, wykorzystując zaawansowane kalibrowane przyrządy pomiarowe oraz programy  od renomowanego producenta marki SONEL. Sprzęty są zgodne z restrykcyjnymi normami bezpieczeństwa i skuteczności, co daje gwarancję uzyskiwania prawidłowych wyników.

Każde badanie instalacje elektrycznej w Trójmieście kończy się sporządzeniem odpowiedniego protokołu. Dokument posiada wartość informacyjną, ale może też posłużyć jako urzędowe zaświadczenie sprawności instalacji. Na jego podstawie jest bowiem możliwe np. wydanie zgody na oddanie lokalu do użytku.

badanie instalacji elektrycznych

Badania okresowe w Gdańsku dla klientów indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych

Nasze usługi z zakresu badań okresowych w Gdyni, Gdańsku i Sopocie kierujemy przede wszystkim do zarządów wspólnot mieszkaniowych, administratorów nieruchomości, a także przedsiębiorstw posiadających własne obiekty i lokale. Świadczymy też usługi dla klientów prywatnych starających się o uzyskanie odbioru mieszkania bądź domu, jak również pragnących wykonać obowiązkowe badanie okresowe. Wykonujemy pomiary w domach i mieszkaniach prywatnych, blokach, kamienicach, a także biurach, zakładach pracy, budynkach i lokalach usługowo-handlowych, obiektach instytucji publicznej oraz wielu innych.

Realizujemy zlecenia jednorazowe, ale z chęcią nawiążemy również stałą współpracę z przedsiębiorcami, deweloperami czy wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie kontroli sprawności układów elektrycznych. W takim przypadku w zakres naszych usług wchodzi nie tylko wykonywanie badań okresowych w Gdyni i okolicach, ale też innego rodzaju prace elektryczne, np. naprawa usterek.

Badanie instalacji elektrycznej – jak przebiega?

Kontrola instalacji elektrycznej powinna obejmować przede wszystkim poprawność jej działania oraz sprawność zabezpieczeń chroniących przed porażeniem prądem. Dobry specjalista sprawdza również odporność izolacji przewodów i jakość uziemienia instalacji. W zakres badania instalacji elektrycznej w Trójmieście wchodzi też weryfikacja odporności na przeciążenia sieci i zwarcia, wykonywanie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych, impedancji pętli zwarcia oraz pomiarów kontrolnych punktów instalacji elektrycznej. W ramach kontroli konieczne jest także sprawdzenie bezpieczników i rozdzielnicy, instalacji odgromowej oraz efektywności i poprawności ochrony przeciwpożarowej. Doświadczony elektryk z uprawnieniami weryfikuje ponadto napięcia w obwodach oraz dokonuje pomiarów rezystancji izolacji. W razie potrzeby przeprowadza też dodatkowe czynności pomiarowe. W zależności od rodzaju instalacji i jej komponentów są to np. zweryfikowanie stanu zainstalowanych sprzętów i niestandardowych elementów instalacji czy też sprawdzenie poprawności układu sieci.

badanie instalacji elektrycznej gdańsk